Bể sục Spa 01

Loại: Bể sục massage xây

Hình dạng: Tròn

Số lượng người ngồi: 08 người

Thiết bị: 24 đầu jetmassage, 02 thu đáy, 01 bình lọc D500, 01 máy bơm 0.75 Hp, 02 máy bơm 3 Hp, 02 máy sủi khí 2 Hp…

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG: CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT