Bồn tắm bát giác tập thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 2150x2150x950 mm