Thang bể bơi

Tên: Thang bể bơi

Loại : Thang 2 bậc, thang 3 bậc, thang 4 bậc

Chất liệu: Inox