Thanh thoát tràn bể bơi

Thanh thoát tràn bể bơi

Loại: 20cm, 25cm, 30cm

Chất liệu: nhựa ABS