Bồn tắm massage Amazon TP-8058

Kích thước: 2100 x 2100 x 900 mm

Chất liệu: Galaxy ngọc trai

Màu sắc: Cốm, kem, đen, trắng