Bồn tắm ngâm Amazon TP-7071

Kích thước: 900 x 900 x 530 mm

Chất liệu: Galaxy ngọc trai

Màu sắc: Cốm, kem, đen, trắng