Bồn tắm ngâm Amazon TP-7069

Kích thước: 1670 x 750 x 600 mm

Chất liệu: Galaxy ngọc trai

Màu sắc: Cốm, kem, đen, trắng