Bồn tắm ngâm Amazon TP-7072

Kích thước: 1600 x 750 x 600 mm

Chất liệu: Galaxy ngọc trai

Màu sắc: Cốm, kem, đen, trắng