Bồn tắm ngâm Amazon TP-7073

Kích thước: 1200 x 700 x 600 mm

Chất liệu: Galaxy ngọc trai

Màu sắc: Cốm, kem, đen, trắng